Voorlichting
28-03-2022

Ekro doet eco

Kalfsvleesverwerkende bedrijven hebben een belangrijke positie in de VanDrie Group keten. Deze bedrijven, zoals Ekro in Apeldoorn, zetten stappen om hun bedrijfsvoering meer ecologisch verantwoord te maken. We gaan in gesprek met Cor Schel, KAM Coördinator bij Ekro en Quintus van Grol, Adviseur bij KWA.


Quintus is geen vreemd gezicht bij Ekro. Na een bijbaan en daaropvolgende afstudeeropdracht bij het bedrijf ging hij na een tijd aan de slag als adviseur bij KWA. Eén van zijn adressen dat was toevallig zijn voormalige stageadres Ekro! Terugblikkend vertelt Quintus: “Het was voor mij een mooie start om Ekro te adviseren in het verduurzamen van zijn processen. Ik was na een bijbaan en stageperiode maar al te bekend met het bedrijf.” Cor vult aan: ‘’Vanuit de VanDrie Group deden alle Nederlandse ondernemingen mee aan een MJA- wat overgegaan is in het EED-traject. Dat was een uitwerking van de zogenaamde Energie-Efficiency Richtlijn met als doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken ten opzichte van 2012. Quintus kon door zijn kennis van ons bedrijf heel gericht adviseren waar we efficiënter met energie moeten werken.”

Het MJA-traject mag dan wel eind 2020 zijn afgelopen, stilzitten deden Cor en Quintus allerminst. Cor: “Met KWA hebben we verschillende situaties in kaart gebracht waar we optimalisaties moeten doorvoeren.’’ Hieruit is een lange termijn visie ontstaan. Cor: ‘’We voelen de urgentie om verder te verduurzamen. Dat is nodig om ook op een maatschappelijk houdbare wijze kalfsvleesproducten te blijven produceren” Quintus: “Het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen is een mooie stap, maar om grote stappen te nemen zijn constructieve investeringen uiteindelijk écht nodig om te komen tot een impactvol resultaat..”

We voelen de urgentie om verder te verduurzamen. Dat is nodig om ook op een maatschappelijk houdbare wijze kalfsvleesproducten te blijven produceren - Cor Schel

Cor en Quintus duiden dat technisch lastige cases niet worden geschuwd, zoals de koelingen waar na het slachtproces karkassen gekoeld worden. ”Karkassen moeten worden gekoeld en deze energie  wordt voor het grootste deel afgevoerd aan de buitenlucht. Met behulp van o.a. een warmtepomp kan deze restwarmte ingezet worden om het schoonmaakwater te verwarmen. ,” geeft Quintus aan. Deze manier van warmteterugwinning moet binnen enkele jaren werkzaam zijn. “Met het inzetten van deze restwarmte zetten we stappen om de kringloop verder te sluiten,” aldus Cor.

Er zijn nog genoeg uitdagingen bij het verder verduurzamen.. Cor: “Het is van het grootste belang dat onze bedrijfsprocessen veilig doorgang kunnen ondervinden." Niet alleen is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt voor het bedrijf, voedselveiligheid mag niet in het geding komen. “Ekro verbruikt veel heet water bij het reinigen van messen en apparatuur. Dat gebeurt op veel posities na iedere handeling op een karkas om eventuele ziektekiemen te elimineren en verspreiding hiervan te voorkomen. Een absolute vereiste om voedselveilig te produceren.” Cor vervolgt: “Bij dit soort handelingen kan Ekro zich simpelweg geen temperatuurschommelingen permitteren. Daarom moeten we heel goed nadenken over de vraag hoe we ieder mogelijk risico uitsluiten waarbij voedselveiligheid in het geding kan komen.”

Quintus beaamt dat. Hij vult aan: “Cases als dit maken de vraagstukken bij bedrijven als Ekro uniek, maar bovenal even interessant om samen naar een oplossing te zoeken.” Het valt Quintus op dat in het verleden de snelheid bij de projecten niet altijd overeen kwam met de ambitie. Maar ziet hier een duidelijke kanteling in door het hebben van visie voor de langere termijn.

“Dat klopt” antwoordt Cor bevestigend. “De afgelopen jaren hebben ’we mooie resultaten behaald. Maar het gaat soms helaas minder snel dan we zelf zouden willen. Maar wat goed is, komt langzaam.” Cor sluit af: ‘’Gelukkig lopen we het traject van verduurzaming niet alleen. Een stel frisse maar bovenal kundige ogen van buitenaf geeft Ekro natuurlijk positieve druk om te blijven verbeteren.”  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding