Voorlichting
04-02-2022

Eerder met pensioen mogelijk door nieuwe regeling Zwaar Werk Vleessector

In 2020 is in de cao voor de Nederlandse vleessector voor het eerst een zwaarwerkregeling tot stand gekomen, als voortvloeisel uit het pensioenakkoord. De vleessector is daarmee één van de eerste sectoren in Nederland die een dergelijke zwaarwerkregeling uitgewerkt heeft en beschikbaar heeft gesteld aan haar medewerkers.


In 2020 is in de cao voor de Nederlandse vleessector voor het eerst een zwaarwerkregeling tot stand gekomen, als voortvloeisel uit het pensioenakkoord. De vleessector is daarmee één van de eerste sectoren in Nederland die een dergelijke zwaarwerkregeling uitgewerkt heeft en beschikbaar heeft gesteld aan haar medewerkers. Godfried Biemans, P&O Manager bij ESA, is lid van de paritaire werkgroep die deze regeling heeft ontwikkeld.

Godfried Biemans: “In de vleessector hebben we te maken met vergrijzing, met name in de productieafdelingen. Mijn generatie begon al heel vroeg met werken en was doorgaans heel trouw. Bij een vleesverwerker kon je daardoor uitgroeien tot een hele goede vakman met een bepaald specialisme. Daardoor is het voor hen echter moeilijk om later in de carrière aan ander werk te komen. Het werken in een productieomgeving van een vleesverwerker is fysiek zwaar werk. Ook bij ESA zien wij al enkele jaren dat medewerkers die lang werkzaam zijn in de productie, een hoger verzuim hebben en de bedrijfsarts steeds vaker bezoeken.

Met het oog op de pensioengerechtigde leeftijd die in Nederland naar 67 jaar is verhoogd, voelde niet alleen de VanDrie Group maar de gehele vleessector de urgentie om na te denken over fiscale mogelijkheden zodat de oudere generatie medewerkers die zwaar werk verricht eerder kan stoppen met werken. Eind 2020 zijn vertegenwoordigers van COV samen met vakbonden FNV en CNV tot een fiscale regeling gekomen die dat mogelijk maakt. De regeling geldt voor medewerkers in de vleessector die minstens twintig jaar in een fysiek zware functie hebben gewerkt (vlees in handen hebben gehad) en tenminste tien jaar bij de laatste werkgever in dienst zijn. Met een looptijd tot en met 2025 gaat het om een tijdelijke regeling. Een soort generatiepact die met het oog op de vergrijzing in onze sector nu erg relevant is.

De zwaarwerkregeling is een soort generatiepact die met het oog op de vergrijzing in onze sector nu erg relevant is. – Godfried Biemans

Tegelijkertijd werken we binnen ESA aan manieren om duurzame inzetbaarheid verder te verbeteren. We onderzoeken bijvoorbeeld in hoeverre delen van ons productieproces nog verder geautomatiseerd en gerobotiseerd kunnen worden. Maar ook hoe we taakroulatie in de productieafdelingen beter kunnen inrichten, zodat medewerkers fysiek afwisselender werk hebben. Dat is niet makkelijk, want iemand moet daarvoor nieuwe vaardigheden aanleren. We zien gelukkig dat de jongere generatie daarvoor open staat.”

Lees hier meer over de zwaarwerkregeling.

Goed werkgeverschap

onze medewerkers zijn ons dierbaar. We willen een inclusieve werkplek bieden. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers vertrouwen hebben in de mensen met wie ze samenwerken, ze kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en trots zijn op hun bijdrage in onze organisatie. Benieuwd wat de VanDrie Group nog meer doet op het gebied van goed werkgeverschap? Lees hier ons jaarverslag over 2020.  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding