Voorlichting
15-12-2021

Dierenwelzijn in vleessector vraagt om maximale samenwerking

Werken met dieren is in de vleessector aan strenge wettelijke eisen gebonden. Onze vleesverwerkende bedrijven staan onder permanent toezicht van diverse autoriteiten en cameramonitoring. Daarnaast zijn strikte dierenwelzijnsprotocollen op sector- en individueel bedrijfsniveau geïmplementeerd. Het aantal dierenwelzijnsincidenten dat in vleesverwerkende bedrijven plaatsvindt, weet de vleessector daardoor tot een minimum te beperken. Maar, dat aantal moet naar nul, stelt de Nederlandse Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).


In 2020 gingen leden van de COV, waaronder de VanDrie Group, met elkaar in gesprek om te komen tot een sectorale gedragscode dierenwelzijn. Karel de Greef, onderzoeker Veehouderij en samenleving bij Wageningen Livestock Research, begeleidde dit traject.

Karel de Greef: “Het traject besloeg tal van gesprekken met medewerkers uit meerdere organisatielagen van de verschillende deelnemende organisaties, waaronder ook VanDrie-dochters Ekro en T. Boer & zn. Denk aan directieleden en locatiemanagers, Animal Welfare Officers (AWO), kwaliteitsmanagers en medewerkers in de productie die dagelijks met dieren werken. Een belangrijk onderdeel van het traject was daarnaast dat stalbazen en AWO’s van de bedrijven elkaars productielocaties bezochten, om te zien en bespreken hoe het er bij de ander aan toe gaat. De inzichten uit de gesprekken en bezoeken dienden als basis voor de inhoud van de gedragscode.

Het is essentieel dat bedrijven in de vleessector meer samen optrekken, om te reflecteren op elkaars werkwijzen rondom het borgen van dierenwelzijn en van elkaar te leren. - Karel de Greef

Een trefwoord wat het traject vangt is ‘samenwerking’. Samen in meerdere betekenissen. Het werken met dieren blijft maatwerk. Aan de lijn moet de samenwerking tussen de mensen maximaal zijn, om adequaat te kunnen reageren op diergedrag en afwijkingen in het proces. Maar ook tussen bedrijven; het is essentieel dat bedrijven in de vleessector meer samen optrekken, om te reflecteren op elkaars werkwijzen rondom het borgen van dierenwelzijn en van elkaar te leren. Een evenzo cruciaal onderdeel is deze houding te implementeren bij medewerkers die met dieren werken. 

Op basis van de inzichten uit dit traject heeft de sector de ‘Code voor dierenwelzijn op de slachterij’ opgesteld, die begin mei 2021 van kracht ging. Belangrijke maatregelen die in de Code zijn opgenomen beslaan, zijn: het aangaan van duurzame arbeidsverbanden met medewerkers die in de stal werken, het uitwisselen van ervaringen en ‘best practices’, intensievere scholing van medewerkers en het betrekken van externe dierenwelzijnsspecialisten. Met het traject is door bedrijven in de vleessector bewust gekozen om openheid naar elkaar te tonen. Men blijft op het gebied van zorgvuldig omgaan met dieren bij elkaar achter de voordeur kijken. Het is nu de uitdaging om te zorgen dat het samen de schouders eronder zetten in alle lagen van de bedrijven scherp op het netvlies komt en blijft.”

Lees hier meer over de ‘Code voor dierenwelzijn op de slachterij’.  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding