Verantwoord antibioticagebruik

Ons doel

De VanDrie Group zet zich in voor verantwoord antibioticagebruik met een focus op het tegengaan van resistentie. De VanDrie Group werkt aan het behalen van uitdagende reductiedoelstellingen, maar verliest daarbij de dierenwelzijn niet uit het oog. Zieke dieren moeten behandeld blijven worden. De afgelopen jaren hebben we een daling van het antibioticagebruik gerealiseerd van 58 procent. Wij voeren diverse maatregelen uit om op een verantwoorde wijze antibioticareductie te bereiken. 

Onze werkwijze

Goede samenwerking met de melkveehouderij is van essentieel belang. Wij nemen kalveren af vanuit de melkveehouderij. De instroom van vitale en gezondere kalveren zorgt voor een verantwoord antibioticagebruik in de kalverhouderij. Vitale en gezonde kalveren hebben een betere weerstand en zullen minder vatbaar zijn voor dierziekten. Een actieve bestrijding van (bedrijfsgebonden) dierziekten moet eraan bijdragen dat ziektedruk wordt verminderd. Denk bijvoorbeeld aan het actief bestrijden van dierziekten zoals IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheїtis oftewel koeiengriep) en BVD (Bovine Virus Diarree). Daarnaast zijn ontwikkelingen van bedrijfsmanagement op de individuele bedrijven ook belangrijk. Een voorbeeld hiervan is het instellen van hygiënesluizen. Bezoekers aan de kalverstal krijgen andere kleding en dienen hygiëne maatregelen te treffen, zodat het risico op insleep van ziektes en virussen in de stal wordt verkleind. 

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding