• Nederlands
  • Milieubeleid
  • Milieubeleid
  • Milieubeleid
  • Milieubeleid
  • Milieubeleid
  • 中文
  • Milieubeleid

Milieubeleid

Ekro is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en de mogelijke belasting van het milieu die verbonden zijn aan haar productieactiviteit. Daarom zal het management van Ekro zich inspannen om deze belasting zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen. Het beleid is gericht op een continue verbetering van de energie- en milieuprestatie en het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Het management stelt zich eindverantwoordelijk voor de implementatie van het milieubeleid. Zij zal ten behoeve van de uitvoering van dit beleid middelen reserveren. Daarnaast vereist de invoering en handhaving van het milieuzorgsysteem van iedereen binnen de onderneming een zo groot mogelijke zorgvuldigheid voor wat betreft de omgang met milieubelastende stoffen, als ook het naleven van opgestelde procedures en werkinstructies.

Ten einde de kwaliteit van het Milieu Management Systeem te handhaven, zullen er periodiek interne audits worden uitgevoerd naar de werking ervan, naar het naleven van wet -en regelgeving en naar de mate van energie- en milieubewust werken op de werkvloer. Aan de hand van de hierdoor verkregen informatie zal het management jaarlijks de doelstellingen toetsen aan de werkelijk behaalde resultaten. Bij de uitvoering van haar milieubeleid streeft het management naar een goede en open relatie met de overheid en derden.
De activiteiten van Ekro zijn vastgelegd in processchema’s binnen SafetyGuard. Ekro.A08 Bedrijfsinformatie bevat een korte omschrijving van de bedrijfsprocessen.

Klik hier voor het document

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding